FamilyPlan®

Persondata politik

”Samtykke” samt ”Oplysning og indsigt i personoplysninger”

Nedenfor afgiver du dit ”Samtykke” til, at vi må indsamle og behandle dine og evt. andre af dig oprettede brugeres af Tjenesten personoplysninger. Yderligere får du ”Oplysning og indsigt i personoplysninger” i h.t. artikel 13 i Persondataforordningen.

A. ”Samtykke”

Med accept af ”FamilyPlan Brugervilkår” giver du dit udtrykkelige samtykke til behandling af dine og evt. andre af dig oprettede brugeres personoplysninger med det formål, at du kan downloade og benytte Tjenesten.

Ved at oprette et Abonnement, oprettes du som Administrator af appen, og du erklærer, at du er over 18 år og myndig.

Ved oprettelse af andre personer som brugere/familiemedlemmer i appen er Administrator ansvarlig for, at dette sker med accept fra disse, herunder også for personer under 18 år, ligesom du erklærer at have indhentet deres samtykke hertil.

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Konsekvensen af et manglende samtykke eller tilbagekaldt samtykke er, at du ikke må benytte Tjenesten, og dit Abonnement vil blive bragt til ophør og dine tilhørende data vil blive slettet i h.t. punkt B.9.

Såfremt du eller øvrige brugere tilføjer persondata og/eller følsomme persondata i appen, giver du ved accept af “FamilyPlan Brugervilkår” dit udtrykkelige samtykke til at FamilyPlan ApS må indsamle og bearbejde disse data med det formål at stille Tjenesten til rådighed for dig og øvrige oprettede brugere.

FamilyPlan ApS anvender ikke dine data med andet end nævnte formål, og FamilyPlan ApS giver ikke disse data videre til tredjepart.  Følsomme persondata er ikke nødvendige for din brug af Tjenesten, og ønsker du IKKE at give FamilyPlan ApS tilladelse til ovenstående, må du ikke tilføje dine følsomme data til Tjenesten.

Nedenfor er nærmere beskrevet, hvilke typer oplysninger, der indsamles, og hvordan de anvendes.

B. ”Oplysning og indsigt i personoplysninger”

For at du kan bruge Tjenesten, skal FamilyPlan ApS i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger hermed i medfør af Artikel 13 i Persondataforordningen oplyse dig om følgende:

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er FamilyPlan ApS, CVR 41980443 (herefter ”FamilyPlan ApS”). Såfremt du ønsker at kontakte os eller gøre brug af dine rettigheder som nævnt i pkt. B.6., kan du kontakte os skriftligt:

FamilyPlan ApS
e-mail: support@familyplan-app.com

2. Formål med behandlingen og retsgrundlaget herfor

I forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil og efterfølgende brug af Tjenesten, indsamler og behandler FamilyPlan ApS en række oplysninger, som du eller andre af de oprettede familiemedlemmer selv opgiver, eller som i øvrigt kan udledes af din eller andre af de oprettede familiemedlemmers brug af Tjenesten, herunder personhenførbare oplysninger.

Formålet er, at du i h.t. vores aftale kan benytte Tjenesten, og at vi kan varetage vores interesse i at kunne stille Tjenesten til rådighed for dig i h.t. vore Brugervilkår, samt for at kunne kommunikere med dig fx i tilfælde af, at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet i pkt. B.10.

Retsgrundlaget for dette er vores aftale om din benyttelse af Tjenesten.

Det er ikke et lovkrav, og du har ikke pligt til at give os dine personoplysninger, men det er et krav, såfremt vi skal have mulighed for at opfylde vores aftale om, at du kan benytte Tjenesten.

3. Hvilke oplysninger behandles?

FamilyPlan ApS indsamler og behandler følgende typer oplysninger:

a) oplysninger du opgiver ved oprettelsen og den efterfølgende opdatering af din eller andre af de oprettede familiemedlemmers brugerprofil, som er familienavn, navn og e-mail adresse,

b) alle opslag, aftaler, begivenheder, events, beskeder, fotos, videoer og andre oplysninger eller materiale, du selv lægger op på Tjenesten fx via din profil,

c) oplysning om din IP-adresse, den geografiske placering af den enhed, du anvender Tjenesten på,

d) andre oplysninger du giver os, eller som kan udledes af din brug af Tjenesten, f.eks. om hvilke funktioner og tilknyttede sider du tilgår (se vores Cookie Policy her), hvor mange brugere der oprettes, i hvor lang tid du bruger Tjenesten, hvilket hardware og software du benytter, tracking bl.a. til udsendelse af nyhedsbbreve, med henblik på statistik og at få generel viden om benyttelsen af Tjenesten, korrespondance du måtte føre med os f.eks. i forbindelse med fejlmelding m.v.

4. Hvordan anvendes oplysningerne?

FamilyPlan ApS anvender ovenstående oplysninger til følgende formål:

a) sikring af din identitet i forbindelse med brugen af Tjenesten,

b) drift og afvikling af Tjenesten med den påtænkte funktionalitet,

c) forbedring og udvikling af Tjenesten og andre af FamilyPlan ApS tjenester,

d) udsendelse af relevant info om appen og dens miljø, servicemeddelelser, nyhedsbreve, målrettet vejledning baseret på din henvendelse eller manglende anvendelse af Tjenesten samt til kommunikation med dig,

e) til opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som vi efter vores bedste overbevisning er underlagt, eller til beskyttelse af vores eller tredjemands rettigheder.

5. Hvem har adgang til personoplysningerne?

FamilyPlan ApS og FamilyPlan ApSs eksterne underleverandører til sikring af drift, vedligeholdelse og udvikling af Tjenesten har adgang til dine oplysninger. Underleverandørerne behandler oplysningerne på vore vegne og er underlagt fortrolighed om disse og må ikke anvende oplysningerne til andet formål, end hvad der er aftalt med os, ligesom de har indgået databehandleraftale med FamilyPlan ApS, som er Dataansvarlig.

6. Hvor opbevares oplysningerne?

Oplysningerne opbevares på FamilyPlan ApSs underleverandørers servere såsom Microsoft Azure platform, Apples App Store og Google Play Store, der er placeret indenfor EU. Nogle oplysninger kan opbevares på dit eller andre af de oprettede familiemedlemmers enhed/enheder.

7. Oplysninger om tredjeparter

Du er selv ansvarlig for at sikre, at du ikke videregiver personoplysninger om tredjeparter i strid med persondataloven eller anden relevant lovgivning, herunder ved om fornødent at indhente samtykke fra de pågældende tredjeparter.

8. Ændringer i personoplysninger

Du er forpligtet til løbende at kontrollere, at personlige oplysninger på profilen er gyldige, valide og korrekte og til at opdatere oplysningerne i tilfælde af ændringer.

9. Hvor lang tid opbevares dine personoplysninger?

Personoplysningerne opbevares mindst i den periode, hvor du har et aktivt Abonnement hos FamilyPlan ApS.

Når et Abonnement er ophørt uanset årsag, vil de data, du eller andre af de oprettede familiemedlemmer har oprettet i kalenderen, i alle oprettede lister og skemaer m.m., blive slettet. Sletning vil ske senest efter 6 måneder via en slette rutine efter FamilyPlan ApSs valg. Dette gælder ikke oplysninger, vi benytter til dokumentation og statistik, som er din e-mail adresse, hvornår og i hvor lang tid du har benyttet Tjenesten, antallet af brugere og hvilket styresystem (iOS eller Android) du benyttede. Disse oplysninger slettes efter senest 5 år.

I perioden indtil sletning er foretaget, kan du i visse tilfælde – og kun efter nærmere aftale med FamilyPlan ApS – igen opnå adgang til Tjenesten med de data – helt eller delvist -, du eller andre af de oprettede familiemedlemmer havde oprettet i Tjenesten i det afsluttede/ophørte Abonnement mod særskilt betaling.

Et afsluttet/ophørt Abonnement gen-aktiveres ikke automatisk. Der skal i så fald udarbejdes en særlig, individuel adgang. Såfremt en sådan individuel adgang kan skabes, og du beslutter dig for at benytte dig af denne mulighed, vil du skulle betale for etableringen af denne adgang.

FamilyPlan ApS kan ikke gøres ansvarlig for evt. direkte eller indirekte tab i forbindelse med sletning af data.

10. Dine rettigheder

Ret til indsigt
Du kan til enhver tid anmode os om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt om hvor oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af os. Opdager du en fejl i de personoplysninger, vi har registreret om dig, kan du få disse berigtiget.

Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personlige oplysninger, hvis du ønsker det, fx hvis du trækker dit samtykke tilbage bortset fra i de tilfælde, hvor vi kan have et andet retsgrundlag for eller legitim interesse i at bevare behandlingen, fx i forbindelse med at vi kan overholde vore øvrige retlige forpligtelser eller retskrav kan afklares eller gøres gældende.

Ret til portabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, du selv har givet os, udleveret i et almindeligt og struktureret format for evt. at anvende disse hos en anden dataansvarlig.

Ret til begrænset anvendelse
Du har i visse tilfælde – indtil forholdet er endeligt undersøgt/afklaret – ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til at bestå af opbevaring, hvis du gør indsigelse fx fordi du anser, at dine personoplysninger for at være ukorrekte.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tjenesten må i så fald ikke benyttes, og dit Abonnement vil blive afsluttet, og dine data vil blive slettet jf pkt. 9.

Ret til at klage
Du har ret til at klage, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt måde. Du kan kontakte os via support@familyplan-app.com. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Ønsker du at udøve dine rettigheder, skal du sende en skriftlig anmodning til support@familyplan-app.com. Herefter vil du blive bedt om dokumentation for din identitet.

11. Version

“Samtykke” samt “Oplysning og indsigt i personoplysninger” (Persondata politik) – dateret den 10.2 2024 – CVR nr. 41980443