FamilyPlan®

Persondata politik

”Samtykke” samt ”Oplysning og indsigt i personoplysninger”

 

* Nedenfor afgiver du dit ”Samtykke” til, at vi må indsamle og behandle dine og evt. andre af dig oprettede brugeres af Tjenesten personoplysninger.
* Til særlig opfyldelse af Artikel 13 i Persondataforordningen får du yderligere”Oplysning og indsigt i personoplysninger” .

A. ”Samtykke”

Med accept af ”FamilyPlan Brugervilkår” giver du dit samtykke til behandling af dine og evt. andre af dig oprettede brugeres personoplysninger med det formål, at du kan downloade og benytte Tjenesten.

Ved at oprette et Abonnement, oprettes du som Administrator af appen, og du erklærer, at du er over 18 år og myndig.

Ved oprettelse af andre personer som brugere/familiemedlemmer i appen er Administrator ansvarlig for, at dette sker med accept fra disse, herunder også for personer under 18 år, ligesom du erklærer at have indhentet deres samtykke hertil.

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Konsekvensen af et manglende samtykke eller tilbagekaldt samtykke er, at du ikke må benytte Tjenesten, og dit Abonnement vil blive bragt til ophør og dine tilhørende data vil blive slettet i h.t. punkt B.5.

B. ”Oplysning og indsigt i personoplysninger”

For at du kan bruge Tjenesten, skal vi i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger hermed i af Artikel 13 i Persondataforordningen oplyse dig om følgende:

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Fortuna Digital Int. ApS, CVR 36993642 (herefter ”Fortuna”). Såfremt du ønsker at kontakte os eller gøre brug af dine rettigheder som nævnt i pkt. B.6., kan du kontakte os skriftligt:

Fortuna Digital Int. ApS
Frydenlundsvej 30 A
2950 Vedbæk

e-mail: support@familypan-app.com

2. Formål med behandlingen og retsgrundlaget herfor

I forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil og efterfølgende brug af Tjenesten, indsamler og behandler Fortuna en række oplysninger, som du eller andre af de oprettede familiemedlemmer selv opgiver, eller som i øvrigt kan udledes af din eller andre af de oprettede familiemedlemmers brug af Tjenesten, herunder personhenførbare oplysninger.

Formålet er, at du kan benytte Tjenesten, og at vi kan varetage vores interesse i at kunne stille Tjenesten til rådighed for dig i h.t. vore Brugervilkår, samt for at kunne kommunikere med dig fx i tilfælde af, at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet i pkt. B.6.

Retsgrundlaget for dette er vores aftale om din benyttelse af Tjenesten.

Det er ikke et lovkrav, og du har ikke pligt til at give os dine personoplysninger, men det er et krav, såfremt vi skal have mulighed for at opfylde vores aftale om, at du kan benytte Tjenesten.

3. Hvilke oplysninger behandler vi?

Fortuna indsamler og behandler følgende typer oplysninger:

a) oplysninger du opgiver ved oprettelsen og den efterfølgende opdatering af din eller andre af de oprettede familiemedlemmers brugerprofil som er familienavn, navn og e-mail adresse,

b) alle opslag, beskeder, fotos, videoer og andre oplysninger eller materiale, du selv lægger op på Tjenesten fx via din profil. Fortuna har ikke adgang til din kamerarulle, videoer eller andet indhold på den enhed, du anvender, og som du ikke selv lægger op på Tjenesten,

c) oplysning om den geografiske placering af den enhed, du anvender Tjenesten på,

d) andre oplysninger du giver os, eller som kan udledes af din brug af Tjenesten, f.eks. om hvilke funktioner og tilknyttede sider du tilgår (se vores Cookie Policy her), hvor mange brugere der oprettes, i hvor lang tid du bruger Tjenesten, hvilket hardware og software du benytter, korrespondance du måtte føre med os f.eks. i forbindelse med fejlmelding m.v.

4. Hvem har adgang til personoplysningerne?

Fortuna og Fortunas eksterne underleverandører til sikring af drift, vedligeholdelse og udvikling af Tjenesten har adgang til dine oplysninger. Underleverandørerne behandler oplysningerne på vore vegne og er underlagt fortrolighed om disse og må ikke anvende oplysningerne til andet formål, end hvad der er aftalt med os, ligesom de har indgået databehandleraftale med Fortuna som er Dataansvarlig.

5. Hvor lang tid opbevares dine personoplysninger?
Personoplysningerne opbevares i den periode, hvor du har et aktivt Abonnement hos Fortuna.

Når et Abonnement er ophørt uanset årsag, vil de data, du eller andre af de oprettede familiemedlemmer har oprettet i kalenderen, i alle oprettede lister og skemaer m.m., blive slettet. Sletning vil ske senest efter 6 måneder via en slette rutine efter Fortunas valg. Dette gælder ikke oplysninger, vi benytter til dokumentation og statistik som er din e-mail adresse, hvornår og i hvor lang tid du har benyttet Tjenesten, antallet af brugere og hvilket styresystem (iOS eller Android) du benyttede. Disse oplysninger slettes efter senest 5 år.

I perioden indtil sletning er foretaget, kan du i visse tilfælde – og kun efter nærmere aftale med Fortuna – igen opnå adgang til Tjenesten med de data – helt eller delvist -, du eller andre af de oprettede familiemedlemmer havde oprettet i Tjenesten i det afsluttede/ophørte Abonnement mod særskilt betaling.

Da det afsluttede/ophørte Abonnement teknisk ikke kan re-aktiveres, skal der udarbejdes en særlig, individuel adgang. Såfremt en sådan individuel adgang kan skabes, og du beslutter dig for at benytte dig af denne mulighed, vil du skulle betale for etableringen af denne mulighed.

Fortuna kan ikke gøres ansvarlig for evt. direkte eller indirekte tab i forbindelse med sletning af data.

6. Dine rettigheder

6.1. Ret til indsigt
Du kan til enhver tid anmode os om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være samt om hvor oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

6.2. Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af os. Opdager du en fejl i de personoplysninger, vi har registreret om dig, kan du få disse berigtiget.

6.3. Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personlige oplysninger, hvis du ønsker det, fx hvis du trækker dit samtykke tilbage bortset fra i de tilfælde, hvor vi kan have et andet retsgrundlag for eller legitim interesse i at bevare behandlingen, fx i forbindelse med at vi kan overholde vore øvrige retlige forpligtelser eller retskrav kan afklares eller gøres gældende.

6.4. Ret til portabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, du selv har givet os, udleveret i et almindeligt og struktureret format for evt. at anvende disse hos en anden dataansvarlig.

6.5. Ret til begrænset anvendelse
Du har i visse tilfælde – indtil forholdet er endeligt undersøgt/afklaret – ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til at bestå af opbevaring, hvis du gør indsigelse fx fordi du anser, at dine personoplysninger er ukorrekte.

6.6. Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tjenesten må i så fald ikke benyttes, og dit Abonnement vil blive afsluttet, og dine data vil blive slettet jf pkt. B.5.

6.7. Ret til at klage
Du har ret til at klage, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt måde. Du kan kontakte os via support@familyplan-app.com. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

6.8. Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Ønsker du at udøve dine rettigheder, skal du sende en skriftlig anmodning til support@familyplan-app.com. Herefter vil du blive bedt om dokumentation for din identitet.

7. Version

Dette er version 1 af ”Persondata politik” – dateret den 25. maj 2018.